České filtry pro AdBlock

Filtry pro prohlížeč blokují určité části stránek jako například obsah poskytovatelů reklamy nebo so­ci­ál­ních sítí. Tím chrání uživatele před sle­do­vá­ním jeho aktivity na webu. Do značné míry se také sni­žu­je ve­li­kost přenášených dat, což v důs­led­ku zrychluje načítání stránky. Webová stránka bez ru­ši­vých prvků je také přehlednější a po­hodl­něj­ší pro čtení. Pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při prá­ci s mo­ni­to­rem zakazují kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků a střídání jasů, če­hož prá­vě rek­la­my využívají k vynucení pozornosti uživatele.

Internet Explorer

Internet Explorer

Filtry

Safari

Safari

AdBlock

Fungují vám filtry?

No Yes